mw091280 於 2011 年 7 月 8 日 上載

大帽山

第一次行上大帽山雷達站再返回,真係少的毅力都唔得,可惜天色很壞拍不到心水照片,有機會再登山,謝謝點閱:)

38
讚好
1.1k
瀏覽
40
回應
mw091280 最近期的作品