alfredwai47 於 2011 年 11 月 11 日 上載

草蚱

舊年去台北,偶然拍到隻螳螂,今次去台南,又途中拍到隻大草蚱,有三寸長呀!奇怪嗎?給大家分享!

11
讚好
1.5k
瀏覽
11
回應
alfredwai47 最近期的作品
0 645
3 1,186
3 1,073
4 1,097
4 1,099
7 1,288
16 1,418
12 1,486
11 1,533
20 1,281
12 1,352