kammylam 於 2012 年 2 月 2 日 上載

猴 - 一個冰冷大霧的早上 !

兩猴若在狗場時, 又豈會朝朝打霧

其實見佢地都好可憐, 縱然唔需要返工搵錢養家...., 但係隻隻好似流浪漢...孤兒仔咁流離浪蕩....., 污糟又無涼沖, 生老病死傷咗又無人可以理.........佢地眼定定萬無目的呆滯目光....是否在想著同伴...想著明天, 想著將來...想著..........萬千感慨 !

[img=540,810] [/img]

[img=540,810] [/img]

[img=540,810] [/img]

[img=810,540] [/img]

[img=810,540]
[/img]

[img=810,540] [/img]

33
讚好
1.4k
瀏覽
33
回應
kammylam 最近期的作品
2 694
13 776
5 769
20 1,477
15 872
15 945
11 1,013
22 1,206
25 1,082
4 940
18 988
3 751