Wadi 於 2012 年 5 月 21 日 上載

愛的多面體 ...

原來將一幅相上下左右唔同擺位 ....... 視覺效果都會完全唔同架!

証明我們睇每樣事情!是應該要客觀地從唔同層面和位置,才能夠看得透徹呢!

您哋又鍾意邊幅呢?^^

用心拍攝!開心分享!


107
讚好
3k
瀏覽
118
回應
Wadi 最近期的作品
137 4,237
139 3,841
113 3,845
131 8,098
74 3,468
54 2,578
69 3,050
77 2,943
80 2,815
70 2,694