windwindcolor 於 2012 年 8 月 9 日 上載

蛛。雨。水

在下雨時好啲抑或33°C 下外拍好啲呢?
哈哈!同樣都係濕身事,最緊要係有得外拍吖!^_^
多謝師兄多姐點閱呀!

97
讚好
3.2k
瀏覽
100
回應
windwindcolor 最近期的作品
97 6,564
92 3,569
113 4,432
111 4,233
100 5,006
76 3,166
83 3,284
87 3,335
74 3,297
0 2,276