windwindcolor 於 2012 年 8 月 9 日 上載

蛛。雨。水

在下雨時好啲抑或33°C 下外拍好啲呢?
哈哈!同樣都係濕身事,最緊要係有得外拍吖!^_^
多謝師兄多姐點閱呀!

97
讚好
2.8k
瀏覽
100
回應
windwindcolor 最近期的作品
97 6,123
92 3,166
113 3,847
111 3,727
100 4,454
76 2,663
83 2,758
87 2,879
74 2,769
0 1,863