sk0672 於 2013 年 5 月 18 日 上載

兩公婆一起看日落

企係度既婆婆,連站在遠方的我都聽到她叫:“ 衰佬, 望一望個天, 日落幾靚,幾浪漫呢!”。

16
讚好
1.3k
瀏覽
16
回應
sk0672 最近期的作品
4 998
9 1,059
19 899
5 1,171
33 1,444
9 1,058
8 933
20 1,038
13 1,096
10 1,064
7 1,027