LIWAIHANG 於 2013 年 7 月 23 日 上載

型格拳手.

多謝閱覽.
Model : Eletkra Dim

http://500px.com/liwaihang


我們會不定期搞以燈光技巧為重點的攝影活動,
歡迎有興趣拍燈光人像的影友們加入我們的攝影活動.

FB : liwaihang@ymail.com / trilithon@ymail.com

12
讚好
1.3k
瀏覽
12
回應
LIWAIHANG 最近期的作品
8 1,137
12 986
5 1,060
21 1,502
24 4,285
10 1,411
3 1,016
11 1,225
9 1,420