LIWAIHANG 於 2013 年 8 月 26 日 上載

澤地精靈


Anna by Li Wai Hang on 500px.com
Anna
by
Li Wai Hang

DSC_3371

DSC_3397

DSC_3391

Model : Anna Tse

http://500px.com/liwaihang


我們會不定期搞以燈光技巧為重點的攝影活動,
歡迎有興趣拍燈光人像的影友們加入我們的攝影活動.

FB : liwaihang@ymail.com / trilithon@ymail.com

21
讚好
2.1k
瀏覽
20
回應
LIWAIHANG 最近期的作品
8 1,363
12 1,178
22 1,040
5 1,303
21 1,712
24 4,530
10 1,677
3 1,233
11 1,477
9 1,695