king4232 於 2013 年 8 月 28 日 上載

{今天之旅}
今日一早就去左嘉道理映飛蝦!之后再落龍豉灘映日落!玩左成日眞糸好累!!不過映得好開心!!

57
讚好
2.5k
瀏覽
62
回應
king4232 最近期的作品