uylopgugu 於 2016 年 7 月 9 日 上載

點點蛺蝶情

殘鍔線蛺蝶 (Five-dot Sergeant)
真係有五點架!。。。。。
早上捱熱打蝶, 中午嘆冷氣食車厘子!!
哈哈!!

36
讚好
1.1k
瀏覽
38
回應
uylopgugu 最近期的作品
28 1,221
32 1,311
32 1,574
25 1,370
27 1,468
26 1,287
22 1,284
26 1,529
25 1,234
21 1,306