PixsoulHK 於 2019 年 10 月 3 日 上載

【東海奇洞】吊鐘洲

吊鐘洲最正既地方一定係吊鐘洞。 佢係吊鐘洲南面既一個斷岩,即係個石山邊緣斷開左一截。而斷岩仲有一個好大既海蝕洞吊鐘洞,係東海四大奇洞之一﹐ 最大特點係佢既位置,剛好圍住一個小石灘,石灘同吊鐘洞之間形成一個小內灣。呢個奇景原來香港都有。

14
讚好
955
瀏覽
14
回應
PixsoulHK 最近期的作品