yeung704 於 2020 年 9 月 21 日 上載

網紅

(網紅)
碼頭上買海鮮嘅顧客放錢入撈箕時紙幣被風吹落海, 艇家即時由水面撈起 "紅衫魚"
Taken by KissX3 /B003 @ 西貢

15
讚好
392
瀏覽
16
回應
yeung704 最近期的作品