yeung704 於 2023 年 2 月 11 日 上載

夫唱婦隨

(夫唱婦隨)
老婆掌舵駛住西貢碼頭, 跟住上岸買餸, 老公就留守快艇, 等老婆買齊嘢就拍住拖返屋企 .
Taken by EOS Kiss X3 @ 西貢

11
讚好
796
瀏覽
11
回應
yeung704 最近期的作品