dindindy 於 2006 年 5 月 24 日 上載

黑社會之「我們就是這樣長大的」

黑社會 之「我們就是這樣長大的」#1細個落街踼下波#2大個躝街唔聽老豆呀之呀jaw#3冇錢駛咪虾虾霸霸吸下血囉#4食飽唔做野梗係等屎疴(PG)#5個膽越黎越大犯案多,咦!又埋伏等打劫喎

83
讚好
3.4k
瀏覽
87
回應
dindindy 最近期的作品