osshomealone 於 2006 年 8 月 14 日 上載

巴拿馬運河大樓

巴拿馬運河是世界奇景之一,能夠踏足,真係好開心!而且仲食左一餐美食~~@@~~

12
讚好
697
瀏覽
12
回應
osshomealone 最近期的作品