ken1081b 於 2007 年 8 月 10 日 上載

放假遇上8號波.....=.="...在家影女兒....

打天花點測光,曝光補常+0.3,由閃燈到女兒的臉有8呎.同老婆放五日假諗住同女兒四圍共,仲特登買支閃燈(女兒話內閃,閃到眼痛...)放假先嚟落雨....唔通連個天都唔鐘意我=口="?

1
讚好
1.3k
瀏覽
1
回應
ken1081b 最近期的作品