vickycheng 於 2008 年 6 月 2 日 上載

《19mm + 30sec = 維港夜景》

今日路過尖沙咀
天氣雖然唔好
而且又係『例景』
但係都係忍唔住手........『例影』!

23
讚好
1.4k
瀏覽
22
回應
vickycheng 最近期的作品