kk0074 於 2009 年 11 月 4 日 上載

偷閒之攔路灰~!!!

偷閒之攔路灰~!!!
唉~小亮亮你知唔知你咁細隻係地上好難影架~踎係度個肚腩頂住閉氣又會手震~唔理你過咗你,你又再攔係我前面~好試一試鬆鬆條腰帶先~!!!
同場加影~整多隻~!!!

偷閒劣作~thanks~!!!

灰~!!!

56
讚好
2.4k
瀏覽
59
回應
kk0074 最近期的作品