kk0074 於 2009 年 11 月 11 日 上載

偷閒之小見多怪蛾~!!!

偷閒之小見多怪蛾~!!!
呢款蛾翼上圖案好特別~!!!
我諗佢哋係群既~!!!
因為我好專注咁想找灰蝶點知~一踏進草叢佢哋就十幾隻飛來飛去~嚇得我吖"~!!!

偷閒劣作~thanks~!!!
蛾~!!!

蛾~!!!

78
讚好
2.9k
瀏覽
79
回應
kk0074 最近期的作品