kk0074 於 2009 年 11 月 20 日 上載

偷閒之寒風報喜~!!!

偷閒之寒風報喜~!!!
昨日咁凍~諗住乜都匿埋啦~但係~咁得閒~唔偷閒~真係唔安樂~咁就碰碰運氣啦~!!!
報喜你呢個係風口位~避寒真係錯晒~!!!
偷閒劣作~thanks & 各位師兄師姐保重身體~!!!

報喜~!!!

54
讚好
2.4k
瀏覽
56
回應
kk0074 最近期的作品