kk0074 於 2010 年 3 月 8 日 上載

春回之偷閒又開始~!!!

春回之偷閒又開始~!!!
春回大地~萬物叢生~!!!
偷閒一個鐘~咬到十處腫~!!!
新手劣作~thanks~!!!
p.s
害物(核)仔~咬完又痕又腫又發炎~師兄師姐有乜藥膏可解究呀~???

偷閒~!!!

偷閒~!!!

偷閒~!!!

偷閒~!!!

偷閒~!!!

偷閒~!!!

43
讚好
1.7k
瀏覽
44
回應
kk0074 最近期的作品