kk0074 於 2010 年 3 月 18 日 上載

偷閒之緊貼~!!!

偷閒之緊貼~!!!
當日陽光充足~弄弄又好相與~影咗好多~組圖放唔晒~一於分組~!!!

raycr22222 師兄我部原始舊DC原是公司機工作用既~之前只知用微距影數字~而家主打偷閒影昆蟲~我當佢係寶~微距對焦~快.......不過要陽光充足~!!! ^ ^"

弄~!!!

弄~!!!

弄~!!!

弄~!!!

弄~!!!

36
讚好
1.5k
瀏覽
36
回應
kk0074 最近期的作品