kk0074 於 2010 年 4 月 19 日 上載

偷閒之蛛仔欲速則不達~!!!

偷閒之蛛仔欲速則不達~!!!
無意發現~應該係求偶緊~失敗咗~!!!
DC劣作~thanks~!!!
呢排公私都忙到時痺+埋偷閒真係忙到死~!!! ^ ^"

蛛仔:遊盪下先~!!!
Photobucket
Ho~靚女喎~Yean~!!!
Photobucket
Hi~靚女~!!!
Photobucket
蛛女:..............
蛛蛛~!!!

蛛蛛~!!!

Photobucket

Photobucket
蛛女:采你都惾~走~!!!
蛛蛛~!!!
衰咗~!!!
蛛蛛~!!!

89
讚好
3.9k
瀏覽
90
回應
kk0074 最近期的作品