redredred2 於 2010 年 6 月 7 日 上載

0.1mm顯微拍攝

在相機鏡頭前加上一個從壞scanner拆下來的鏡頭再加上12x zoom就可以作清澈無比的顯微拍攝, 有興趣知我點做可以睇呢段video

圖中的紅蜘蛛身長0.3mm, 牠的卵只有0.1mm (肉眼看不到的, 但好似真珠咁靚).

22
讚好
2.3k
瀏覽
21
回應
redredred2 最近期的作品