WoahWoah 於 2010 年 7 月 22 日 上載

女人至愛

等咗好耐先影到呢張叫做少D人嘅相.........
好多女人圍住隻鞋唔肯走...........
當然包括埋我啦............

104
讚好
4.6k
瀏覽
112
回應
WoahWoah 最近期的作品
116 5,034
87 4,061
111 5,017
98 4,245
107 4,222
109 4,491
110 4,739
98 4,408
120 5,307
131 4,613