siufongfong 於 2011 年 5 月 31 日 上載

瞄准

前日喺香港公園水池旁見到呢隻涉水禽鳥捕食小魚。佢可以郁都唔郁咁凝視水中獵物好耐,忽然一頭衝入水裹又好快抬起頭,只見喙中夾著條約一吋長嘅魚,可惜影唔到。多謝點閱!

18
讚好
1.1k
瀏覽
19
回應
siufongfong 最近期的作品
21 1,172
14 1,054
19 1,193
16 970
17 891
14 1,098
7 1,076
18 1,148
10 855
8 1,223