AlexJYJY 於 2011 年 7 月 26 日 上載

蘇耀長洲留雞史

各位大倌吉祥, 落咗一輪長命雨, 趁天色好轉, 於是入長洲探吓亞晴, 不過 ...
亞蘇好唔通氣, 係咁纒住亞晴, 搞到亞晴匿埋咗, 等我全日只係影得一堆蘇洲史 !!! @.@"
感謝點閱雞史相, 包涵包涵喔 ~ =.="

90
讚好
3.3k
瀏覽
93
回應
AlexJYJY 最近期的作品