AlexJYJY 於 2011 年 10 月 4 日 上載

內河橋

各位大倌吉祥, 師傅成日鬧我 ... 話我影相冇人冇物冇前景, 所以我影呢條內河橋時 ...
就一心喺度等, 諗住等有人過橋時先至嚟影, 但奈何 ... 等咗好耐, 人影都唔多隻 ...
附近有個婆婆好好人, 見我企咗咁耐吹咗咁耐風, 好心走過嚟畀碗熱湯我飲 ...
正當接過熱湯之際, 一道強光射來, 瞬即回頭探個究竟 ... 原來只係一部汽車駛過 ...
再轉頭過來, 個婆婆已經不知所蹤 ... 唉 ~ 仲諗住叫婆婆慢慢過橋, 扮磨豆畀我影添 ... >.<"
感謝點閲冇人冇物相, 包涵包涵喔 ~~~ =.="

106
讚好
3.8k
瀏覽
109
回應
AlexJYJY 最近期的作品