yayaooh 於 2014 年 3 月 5 日 上載

炎夏

在馬來西亞嘅天時日日都似火爐咁熱, 就連太陽初升我都要搵路走, 真是如兩個太陽咁.

46
讚好
1.5k
瀏覽
54
回應
yayaooh 最近期的作品
20 961
17 1,001
13 1,080
33 1,283
37 2,588
46 1,457
89 2,493
61 2,535
101 3,571