yayaooh 於 2014 年 3 月 5 日 上載

炎夏

在馬來西亞嘅天時日日都似火爐咁熱, 就連太陽初升我都要搵路走, 真是如兩個太陽咁.

46
讚好
1.2k
瀏覽
54
回應
yayaooh 最近期的作品
20 742
17 806
13 795
33 1,084
37 2,313
46 1,163
89 2,207
61 2,218
101 3,284