desmondkung 於 2014 年 7 月 31 日 上載

動漫節2014

 photo 1232_zps02e84b9e.jpg

 photo 1236_zps0c388d0f.jpg

 photo 1233_zpsf7be35eb.jpg

 photo 1235_zps272e61c1.jpg

今年的動漫節多人到不得了,差些想放棄進場念頭,至在分享,多謝賞圖

0
讚好
1.2k
瀏覽
0
回應
desmondkung 最近期的作品
0 1,405
0 1,881
0 1,076
0 1,067
0 1,126
0 1,229
0 1,221
0 2,843
0 2,007
0 1,856