desmondkung 於 2014 年 7 月 31 日 上載

動漫節2014

 photo 1232_zps02e84b9e.jpg

 photo 1236_zps0c388d0f.jpg

 photo 1233_zpsf7be35eb.jpg

 photo 1235_zps272e61c1.jpg

今年的動漫節多人到不得了,差些想放棄進場念頭,至在分享,多謝賞圖

0
讚好
1.5k
瀏覽
0
回應
desmondkung 最近期的作品
0 1,660
0 2,160
0 1,390
0 1,342
0 1,369
0 1,443
0 1,461
0 3,111
0 2,298
0 2,048