yimkeung 於 2016 年 2 月 15 日 上載

也是水仙

 photo bff2063a.gif

"水仙為石蒜科水仙屬的植物。別名則甚多:有雅蒜、天蔥、配元、儷菊、女史花、姚女花、雪中花、凌波客、金盞、銀臺、納西塞斯等名" ..

多謝點閱..

32
讚好
1.4k
瀏覽
32
回應
yimkeung 最近期的作品
18 764
21 1,065
15 1,012
26 934
30 1,139
52 2,743
37 1,111
32 1,398
24 1,273
49 1,459