wa11777 於 2017 年 8 月 20 日 上載

珍惜現有的一切!香港的好風光...

深水埗地標嘉頓中心擬拆卸重建,我相信好多師兄師姐都好鐘意去嘉頓山影相,如果真的成事,各位影友一定覺得係損失...我自己就覺得好可惜,希望唔會有這一日!

8
讚好
714
瀏覽
8
回應
wa11777 最近期的作品