wah9164 於 2020 年 10 月 29 日 上載

※ 黑丸 ※

~ " 影得唔靚 " 多多包函 "~
~ 只求 "開心影相" "開心分享" "開心睇相" ~
~ 謝謝師兄師姐們 "點閱" "鼓勵" "指教" ~~ 謝謝 ~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

多謝DCfever評審,是日舊攝僥倖再登上今選!

謝謝各位師兄師姐們欣賞少弟的劣作!

30
讚好
2.2k
瀏覽
40
回應
wah9164 最近期的作品