galleo 於 2005 年 5 月 14 日 上載

-G-Skytower

舊照一張~

突然見到今日之選裏面有一座澳門觀光塔,所以突然想post 呢一張相.

呢張相裏面的塔是與澳門觀光塔**一模一樣的**,因為佢地係出自同一個設計師.大家知唔知相中的塔位於邊度呢?

14
讚好
1.2k
瀏覽
14
回應
galleo 最近期的作品