zenchoi 於 2006 年 4 月 2 日 上載

玻璃之情~

其實人與人之間的感情就像玻璃一樣...很容易就破碎

時間不可以倒流....感情都是一樣...要珍惜眼前人呀

不信眼淚..能令失樂的你愛下去..難收的覆水 將感情慢慢盪開去

如果你太累 及時地道別沒有罪...牽手來 空手去 就去...

34
讚好
1.6k
瀏覽
34
回應
zenchoi 最近期的作品
26 1,827
21 1,679
44 1,815
19 1,492
26 1,305
27 1,988
23 1,471
40 1,327
34 1,601
30 1,404