rtyper13 於 2007 年 2 月 2 日 上載

新一年的日出?耀眼

話說見到好殘眼....搵隻手去遮遮.....見到d flare幾靚....即刻拿部機出黎影低佢.....

0
讚好
934
瀏覽
0
回應
rtyper13 最近期的作品