wekichu 於 2007 年 7 月 15 日 上載

【西道夕陽】#300作品

到香港的大西北拍攝日落,一直以來大家的首選都是下白泥。但西部通道建成以後,似乎流浮山會成為攝友人氣新景點。舊時的流浮山外灘都是拍攝日落的好地方,尤其在潮退時淺泥灘配以小木船已很可觀,現在還多了一條橫跨兩岸海面的長橋,構圖上就變得更加豐富。

---------------------------------------------------------------------------------------------

不經不覺 今天已是第300張貼出的作品 看看資料這戶口亦已有640天

感謝一直以來欣賞和支持小弟的師兄及攝友們 希望將來有更多機會向各位請教攝影上的話題近年來DSLR越來越盛行 對攝影有興趣的人亦越來越多

DC以至DSLR的價格亦越來越便宜 很多人都負擔得起 相機規格上的進步更不用多說了

數碼攝影普及化 DCF亦變了不少 希望將來能在這裡有更多的攝友加入 看到更多精彩的作品 ^____^45
讚好
1.6k
瀏覽
45
回應
wekichu 最近期的作品