Ted123 於 2007 年 9 月 18 日 上載

相聚無期

好耐冇post相啦,近排又轉咗工,真係大變更,斷六親;希望遲d可以影多d相啦,謝謝點閱^_^Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket53
讚好
2.5k
瀏覽
54
回應
Ted123 最近期的作品
53 2,485
65 2,179
68 2,574
58 3,344
72 2,309
62 2,364
54 2,162
50 1,918
49 1,465
73 3,311
55 2,437