AlexJYJY 於 2009 年 8 月 30 日 上載

雲.浪

#1 近呢幾次休息放假, 都係撞正天氣麻麻 …

#2 想話去影風景都唔得, 唯有出啲舊貨撐場 …

#3 原來對上一次影風景, 都差唔成多兩個月前咯 !!!

感謝各位大倌點閱雞精相, 包涵包涵哩 ~~~ ^___^

89
讚好
3.3k
瀏覽
89
回應
AlexJYJY 最近期的作品