AlexJYJY 於 2009 年 10 月 24 日 上載

墨水珠

小笨子唔識劃畫, 唔識煮餸 ... 又想學啲前輩大師整 "水墨荷", "油墨翠" ... 結果 ...
搞到頭都大, 一頭煙, 最後變成一鑊粥水 ... 咁咪唯有出墨水珠囉 !!! =.="
感謝各位大倌點閱雞精相, 包涵包涵哩 ~~~ ^___^

87
讚好
2.5k
瀏覽
87
回應
AlexJYJY 最近期的作品