AlexJYJY 於 2009 年 10 月 30 日 上載

十八翠

回頭望過去, 天空裏, 有隻雀雀想插水 … ^.^

原來係亞翠, 衰得佢, 拍拍籮柚飛咗去 … >.<"

感謝各位大倌點閱豆豉翠, 包涵包涵哩 ~~~ ^___^

74
讚好
2.6k
瀏覽
74
回應
AlexJYJY 最近期的作品