dcjoel 於 2010 年 10 月 6 日 上載

~ 餘晴未了 ~

~~大家好~~同霞姐終於要分手了~真係難捨難離~餘晴未了~唔知幾時係屯門再見~~~~愛拍攝~同分享~談談晴~~說說照~~多謝點閱意見~~~

59
讚好
2.1k
瀏覽
61
回應
dcjoel 最近期的作品