Fever 達人文章分類
達人資歷: 2015-07-20            總瀏覽: 208,070
用相機對抗時代巨輪,展示不為人見的畫面。從廢墟中發掘歷史碎片,記錄我城逝去的光輝。


Facebook Page
我的精選
最新文章
首頁推介 編輯推薦
【廢墟攝影】荒廢17年嘅電氣化火車 無人之境 | Abandoned HK 大家平時搭火車經過火炭站嘅時候,有冇留意到有一列第一代嘅黃頭電氣化火車停喺車廠入面呢?自從我幾年前知道佢嘅存在之,我每次搭火車經過火炭都會留意下佢仲健唔健在,一直都好想入去一探呢架碩果僅存嘅黃頭火車... (繼續閱讀)
編輯推薦
【廢攝攝影】埋藏廢墟中的寶藏 無人之境 | Abandoned HK 一般人對廢墟的印象大概就是裡面只有頹垣敗瓦、垃圾、灰塵與蚊蟲。而對我來說,廢墟就如一個時間錦囊,將時空靜止在人類撤退之時。當中遺下的物件令人置身其中時感覺就如跌入了蟲洞,回到了過去。當中最常見的就是... (繼續閱讀)
編輯推薦
【廢墟攝影】走入無人之境從另一角度認識我城 無人之境 | Abandoned HK 建築是我們生活的一部份,人在當中或多或少會留下痕跡。一些建築物變成廢墟後,裏面的時間就如靜止一樣,置身其中有如穿梭時空回到過去。從建築物的風格和設計可以了解到當時社會的大環境,而廢墟中的小物件則反映... (繼續閱讀)