johnnjack 於 2012 年 7 月 9 日 上載

紅 & 黄

阿john已十歲,都唔應該叫佢小朋友哩!
不過佢仍然喜歡顏色鮮艷的東西,
就係咁樣,將一D本來冇關係既野放埋一齊.

多謝觀看!

34
讚好
1.2k
瀏覽
35
回應
johnnjack 最近期的作品
30 1,363
40 1,560
33 1,926
49 2,621
36 1,304
50 2,448
41 1,323
37 1,418
48 1,624
48 1,424
50 2,127