johnnjack 於 2012 年 9 月 18 日 上載

一隻小小小小船

汪洋中的一條小船,係好秒小哩!
不過未見過大船既小船, 可能唔知到自己只係一條小小小小船.

多謝觀看!

50
讚好
2.4k
瀏覽
52
回應
johnnjack 最近期的作品
30 1,363
40 1,560
33 1,926
49 2,621
36 1,304
50 2,448
41 1,323
37 1,421
48 1,624
48 1,424
50 2,127