johnnjack 於 2012 年 9 月 18 日 上載

一隻小小小小船

汪洋中的一條小船,係好秒小哩!
不過未見過大船既小船, 可能唔知到自己只係一條小小小小船.

多謝觀看!

50
讚好
2.5k
瀏覽
52
回應
johnnjack 最近期的作品
30 1,437
40 1,655
33 1,997
49 2,726
36 1,400
50 2,539
41 1,412
37 1,528
48 1,724
48 1,508
50 2,287