johnnjack 於 2012 年 9 月 18 日 上載

一隻小小小小船

汪洋中的一條小船,係好秒小哩!
不過未見過大船既小船, 可能唔知到自己只係一條小小小小船.

多謝觀看!

50
讚好
2.6k
瀏覽
52
回應
johnnjack 最近期的作品
30 1,516
40 1,750
33 2,101
49 2,837
36 1,486
50 2,619
41 1,498
37 1,616
48 1,804
48 1,607
50 2,377