johnnjack 於 2012 年 9 月 7 日 上載

樂~雨怒

樂~雨怒

有人話影相千其唔好 唔湯唔水.
所以話唔見笑就唔係 樂 喎,當然要見哩一脚先叫 怒 喇~

50
讚好
2.5k
瀏覽
52
回應
johnnjack 最近期的作品
30 1,370
40 1,572
33 1,937
49 2,626
36 1,322
50 2,459
41 1,333
37 1,439
48 1,635
48 1,439
50 2,150