johnnjack 於 2012 年 9 月 7 日 上載

樂~雨怒

樂~雨怒

有人話影相千其唔好 唔湯唔水.
所以話唔見笑就唔係 樂 喎,當然要見哩一脚先叫 怒 喇~

50
讚好
2.5k
瀏覽
52
回應
johnnjack 最近期的作品
30 1,437
40 1,655
33 1,997
49 2,724
36 1,400
50 2,535
41 1,404
37 1,528
48 1,722
48 1,508
50 2,285